دانلود مجموعه آثار استاد فرهنگ شریف،نوازنده بی بدیل تار ایران
فرهنگ شریف - پرویز یاحقی - فضل الله توکل
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:13  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - پرویز یاحقی - فضل الله توکل - افشاری
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:11  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - حبیب الله بدیعی - جهانگیر ملک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:9  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - حبیب الله بدیعی - جهاتگیر ملک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:8  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - همایون خرم - جهانگیر ملک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:5  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - حبیب الله بدیعی - جهانگیر ملک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - همایون خرم - ابوعطا
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:2  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - رودباری
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 11:0  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - حبیب الله بدیعی - جهانگیر ملک - بیات ترک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - اسدالله ملک - بهزاد
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:57  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - پرویز یاحقی - بیات ترک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:55  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - حبیب الله بدیعی - شور
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:54  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - اسد الله ملک -جهانگیر ملک - بیات ترک
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:52  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - اسد الله ملک - ماهور
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:49  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - یاحقی - شور

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط عیسی غلامی  | 

فرهنگ شریف - رضوی نیا - افشاری

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۰ساعت 10:36  توسط عیسی غلامی  | 

آواز : محمد رضا شجریان ، تار : فرهنگ شریف ، تنبک : جهانگیر ملک ، مایه : بیات ترک

دانلود

+ نوشته شده در  جمعه ۲۳ بهمن۱۳۸۸ساعت 12:31  توسط عیسی غلامی  | 

ویلن: استاد حبیب الله بدیعی ، تار: استاد فرهنگ شریف ، تنبک: استاد جهانگیر ملک ، دستگاه: افشاری

دانلود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۸ساعت 19:44  توسط عیسی غلامی  | 

دانلود 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۸ساعت 20:29  توسط عیسی غلامی  | 

ویولن:پرویز یاحقی  ، تار:فرهنگ شریف ، سنتور:فضل اله توکل ، تنبک:جهانگیر ملک ، دستگاه:ماهور                         

دانلود     

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ساعت 20:39  توسط عیسی غلامی  | 

آواز: ایرج ، تار: فرهنگ شریف ، تنبک: امیر ناصر افتتاح ، مایه ابوعطا

دانلود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ساعت 20:24  توسط عیسی غلامی  | 

آواز: محمدرضاشجریان ، تار: فرهنگ شریف، تنبک: امیرناصرافتتاح،مایه ابوعطا

دانلود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۸ساعت 21:2  توسط عیسی غلامی  | 

گلهای تازه 72 (مهتاب شبانگاه) ،مایه : بیات ترک، آواز : محمد رضا شجریان

نوازندگان : اسدالله ملک – فرهنگ شریف – امیر ناصر افتتاح

 

دانلود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۸ساعت 20:39  توسط عیسی غلامی  | 

ویولن : حبیب اله بدیعی ، تار : فرهنگ شریف ،  تنبک : جهانگیر ملک

دانلود 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ بهمن۱۳۸۸ساعت 18:34  توسط عیسی غلامی  |